Chưa phân loại

Chính Sách Bảo Mật

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
  2. Phạm vi sử dụng thông tin
  3. Thời gian lưu trữ thông tin
  4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.