KHÓA HỌC TƯ VẤN COACHING – PDCA/ 1 GIỜ

10,000,000

In–house Training của PDCA là chương trình đào tạo áp dụng riêng cho chủ doanh nghiệp có mong muốn nâng cao chất lượng về quản lý hệ thống, quản lý công việc và con người cho đội ngũ của mình.