THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPIs THỰC THI ĐƠN GIẢN – VÉ THƯỜNG

3,888,000

Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs phù hợp cho doanh nghiệp, đo lường một cách tối ưu hiệu suất làm việc của nhân viên